Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van de instandhouding en restauratie van de watermolen, de Friedesse Molen te Neer, gemeente Leudal, alsmede het oprichten, instandhouden en beheren van de daarbij behorende waterwerken in de Neerbeek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt; zulks met inachtneming van de functie als beschermd monument ingevolge artikel 8 van de Monumentenwet.