Helaas hebben wij moeten besluiten dat De Friedesse Molen in Neer in 2020 blijft dicht voor het publiek. Een en ander vanwege de restricties van de rijksoverheid vanwege het coronavirus. In de molen kan de eis, dat we anderhalve meter van elkaar afstand moeten houden, niet worden gehaald. Dat is allemaal erg spijtig, we hadden het liever anders gezien, maar het is even niet anders. Wij hopen je in 2021 weer te kunnen ontvangen

Deze film werd gemaakt in het kader van het project “Langs Sporen, biografie van een landschap”van Grenspark Maas-Schwalm-Nette.