Doelstelling

De Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding en restauratie van de Friedesse Molen in Neer in de gemeente Leudal. Daarnaast het oprichten, instandhouden en beheren van de daarbij behorende waterwerken in de Neerbeek ten behoeve van de watermolen. We zetten ons ook in voor alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met de watermolen en de Neerbeek en het landschap er om heen. De Friedesse watermolen in een rijksmonument.