Hoe werkt de molen

De Friedesse Molen heeft een onderslagrad. Dat is molenaarsjargon voor een rad dat aangedreven wordt door snelstromend water tegen de onderste schoepen van het rad te leiden. Dat is niet bij alle molens zo. Bij de Gitstappermolen in Vlodrop bijvoorbeeld komt het water midden op het rad. Dat is dus een middenslagrad. Bij de IJsvogel in Arcen wordt het water via een goot boven op het rad geleid, een bovenslagrad.

Het ijzeren rad van de Friedesse Molen is in 2001 nieuw gemaakt. Het oude ijzeren rad was verroest en versleten. Onbruikbaar in elk geval. Een deel van dat oude rad is te zien op de parkeerplaats bij de ingang van de molen aan het Eiland in Neer.

Maar er was nog een reden voor vernieuwing. Het oude rad hing bijna een meter in het water en de modder van de Neerbeek. Dat kregen we dus op die manier nooit meer aan het draaien. De oorzaak daarvan was dat het waterpeil na het rechtstrekken van de beek in de jaren zestig van de vorige eeuw was gestegen. Wat te doen? De oplossing was een kleiner maar iets breder rad dat precies in de maalgoot past. Daarnaast kwam de as van het rad ruim een halve meter hoger te liggen. Voor deze laatste ingreep moest ook de maalzolder in de molen worden verhoogd. Sindsdien werkt de molen weer.